El mercuri és un metall molt perillós i verinós contingut en amalgames dentals. Aquest metall neurotòxic té un impacte important en el sistema nerviós central que pot causar una gran varietat de trastorns i condicions de salut.
A CeraRoot CLINIC estem especialitzats en l’eliminació segura d’amalgames de mercuri. Per a aquest procediment, és molt important seguir un protocol molt estricte per garantir la seguretat dels nostres pacients i el nostre personal.
Som membres de l’IAOMT (www.iaomt.org) que és una organització internacional que proporciona protocols i formació per a l’eliminació segura d’amalgames de mercuri.
Per més informació sobre amalgames de mercuri feu click aqui.